Spiegl von Thurnsee

Pozdější známý novinář Edgar Spiegl (1839-1908) pocházel ze západočeské vsi Steingrub (dnes Lomnička) nedaleko Chebu. Narodil se jako Aron Speichel, syn Davida a Rosalie Schanzerové, jméno Edgar Leopold Karl Spiegl přijal až roku 1871, když konvertoval ke katolictví.

Řadu let pracoval jako redaktor politicko-satirického listu Illustriertes Wiener Extrablatt. V roce 1881 se zde stal šéfredaktorem a v letech 1883 až 1897 i vydavatelem. Nahradil přitom dosavadního šéfa novin Franze Ignaze rytíře Singera. Spolupráce obou mužů byla mimořádně plodná. Zatímco Singer byl schopným organizátorem, Spiegl dokázal reagovat na potřeby a zájmy čtenářů. Zaměřil se zejména na maloburžoazní a dělnické publikum a během velmi krátké doby přeměnil Extrablatt v nejčtenější vídeňský list s denním nákladem téměř 80 000 výtisků.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. července 1886 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 11. února 1887 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Thurnsee a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře na zeleném stonku se dvěma zelenými listy červená růže se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. 2. a 3. v modrém na zlatém trojvrší zlatá osmihrotá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé stříbrné s růží ze štítu, levé modré se zlatou osmihrotou hvězdou.

Jeho jediným potomkem byl syn Edgar (1876–1931), který působil v rakousko-uherské zahraniční službě a kariéru ukončil s pádem monarchie ve funkci konzula. 22. března 1917 byl adoptován uherským uherským občanem Josefem Bonyhayem z Budapešti, čímž získal jméno Spiegl-Bonyhay šlechtic von Thurnsee.

Roku 1917 se oženil s  Lucy (1891-1982), dcerou německého bankéře barona Maximiliana von Goldschmidt-Rothschild (1843-1940), a spříznil se tak s nejvyšší finanční aristokracií Evropy. Roku 1918 zakoupil s manželkou statek v Engleithen u Bad Ischlu, kam se roku 1920 přestěhovali. Zemřel bezdětný v říjnu 1931 a jím rod vymřel po meči. Jeho manželka po anšlusu Rakouska emigrovala a zemřela roku 1982 v Ženevě.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

Županič, Jan, Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com