Spenatzer ze Siegstocku

Caspar Alexander Spenatzer pocházel z dolnoslezského města Kanth (dnes Kąty Wrocławskie) a od roku 1647 studoval na pražské univerzitě filozofii. Po švédském vpádu na Malou Stranu v červenci následujícího roku byl jedním z prvních, kteří se přihlásili do obnovené studentské legie a byl jmenován konstáblem. V řadách setniny setrval po celých patnáct týdnů, až do odtažení nepřítele, v bojích se choval statečně a byl několikrát raněn. V květnu 1649 byl promován na bakaláře filozofie a od roku 1651 studoval v Praze práva. Za své zásluhy o obranu pražských měst byl 31. července 1652 povýšen do šlechtického stavu s predikátem ze Siegstocku (von Siegstock) a byl mu udělen erb:

Čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém černém poli se vidí zlatý korunovaný gryf držící v předních tlapách stříbrnou ostrev se čtyřmi suky. Ve druhém a třetím poli jsou střídavě stříbrná a červená oblaka. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf s ostrví ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com