Spányik de Dőmeháza

Listinou danou ve Vídni 3. října 1910 povýšil císař František Josef I. podplukovníka Bélu Spányika za třicet let služby v armádě, spolu se synem Márió Bélou a dcerou Alicí vzešlými z manželství s Irén Márií Annou Bornemisza de Kálnó et Ádámföld, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát dőmeházai (de/von Dőmeháza) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je na hnízdě sedící stříbrný pelikán krmící vlastní krví tři mláďata. Dole v červeném je stříbrné břevno se zlatou, černě lemovanou čtyřhrotou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet; 209, 210, 346, 347 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com