Špaček-Streer

Ignaz Špaček se narodil 30. března 1866 v Olomouci, ale domovsky příslušný byl do Loštic. Do armády narukoval 22. září 1883 jako podkanonýr k praporu pevnostního dělostřelectva č. 12. 6. dubna 1884 se stává nápředníkem, 21. února 1885 titulárním desátníkem, skutečným desátníkem se stává 26. srpna 1886, od 18. října 1886 je titulárním četařem, hodnosti skutečného četaře dosahuje 6. července 1887. Jakožto kadet četař titulární ohněstrůjce přechází 18. srpna 1887 k sborovému dělostřeleckému pluku č. 1, 1. června 1888 je povýšen na kadeta zástupce důstojníka, hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1889 a nadporučíka 1. ledna 1894. K 1. červenci 1896 je převelen k sborovému dělostřeleckému pluku č. 8, v jehož řadách se stává hejtmanem. V této hodnosti slouží od 1. listopadu 1904 u sborového dělostřeleckého pluku č. 9, od 16. dubna 1908 u pluku polních kanonů č. 17, od 1. prosince 1909 u pluku polních kanonů č. 9, od 11. ledna 1912 u pluku polních houfnic č. 9 a od 7. června 1913 u pluku polních kanonů č. 24. 1. listopadu 1913 je povýšen na majora. Po vypuknutí Velké války je od 12. srpna 1914 nasazen jakožto velitel II. divisionu 24 pluku na dolní Drině, kde je 4. října 1914 zasažen kulí ze šrapnelu do srdce a umírá.

7. září 1900 byl adoptován Wilhelmem Streerem rytířem von Streeruwitz a 8. listopadu 1900 je mu povoleno užívat zdvojeného příjmení Špaček-Streer.

Mezitím se 18. září 1900 v Praze oženil s Marií Franziskou Rosalií Mörk von Mörkenstein (*Praha, 24. dubna 1875), s kterou měl syny Friedricha (*Praha, 19. prosince 1901), Viktora (*Praha, 22. února 1904) a Johanna (*Bubeneč, 23. září 1910). Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. dubna 1916 povýšil císař František Josef I. za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji jeho vdovu a syny do šlechtického stavu. Listinou vydanou ve Vídni 3. července 1916 jim udělil erb:

Ve zlatém štítě je červená špice se stříbrným koněm vzpínajícím se na přirozené, dole zeleně zarostlé skále provázená po každé straně černým hořícím granátem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrný kůň s červenou uzdou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com