Sowa

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. března 1881 císař František Josef I. povýšil Rudolfa Sowu narozeného roku 1815 ve Vyškově, vrchního finančního radu v Brně, u příležitosti jeho odchodu na odpočinek do šlechtického stavu. O vydání diplomu požádala po jeho smrti až 7. května 1892 vdova Rosa von Sowa. Listina byla vydána ve Vídni 18. května 1892 a byl jí Rose von Sowa a jejím synům Rudolfovi, narozenému roku 1853 v Lembergu v Haliči, profesoru I. německého státního gymnázia v Brně, a Theodorovi narozenému roku 1855 v Krakově, učiteli na německém státním gymnáziu v Pule, udělen erb:

Ve štítě je stříbrné břevno provázené nahoře v červeném stříbrným dubovým věncem svázaným dvojitou stříbrnou stuhou s vlajícími konci a dole v modrém letící sovou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla dělená stříbrným břevnem červeno – modře, mezi nimi stříbrná sova.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com