Šotnovský ze Závořic

Císař Maxmilián II. listinou danou v Praze 24. února 1570 udělil Janu Škrétovi a Janu Poliovi erb a predikát Šotnovský ze Závořic:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře červený kůl se stříbrnou lilií, dole třikrát děleno zlatě, černě, stříbrně a červeně. Na štítě spočívá turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – černě, levý stříbrno – červeně, mezi nimi lilie ze štítu.

Jmenovaní přijali ke svému erbu staroměstské mešťany Vavřince Břekovce a Václava de Klivo a kutnohorského měšťana Jakuba Holého. Přijetí bylo potvrzeno listinou císaře Rudolfa II. danou v Praze 12. března 1580 a všem jim byl polepšen erb.

Polepšení spočívalo v záměně točenice za korunu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 43, 48.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com