Söpkéz z Nagymarose

Císař František Josef I. povýšil Károlye Richarda Arthura Söpkéze, ředitele banky Marmarosch, Blank & Comp. v Bukurešti, a jeho dceru Veru Rózu z manželství s Margit Vajda do uherského šlechtického stavu. Listinou ze dne 11. července 1914 mu udělil predikát Söpkéz z Nagymarose (maď. nagymarosi Söpkéz, lat. Söpkéz de Nagymaros) a erb:
 
Ve štítě je modré kosmé břevno se stříbrným liliovým žezlem. Nahoře je ve stříbře včela přirozených barev, dole je v zeleném černé ozubené kolo o čtyřech špicích a dvanácti zubech. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com