Sontag von Sonnenfeld

Císař Leopold I. povýšil listinou ze 17. července 1670 Tobiase Sontaga, administrátora inspektorského úřadu polských královských dolů v Olkusz, narozeného v Bielitz ve Slezsku, kde jeho otec zastával úřad purkmistra a správce královského celního úřadu, do českého rytířského stavu, udělil mu predikát von Sonnenfeld a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je zlaté slunce. Vlevo děleno. Nahoře ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Dole v červeném rostoucí zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com