Sönser de Bodza

Listinou danou v Gödöllő 3. prosince 1886 císař František Josef I. povýšil Nándora Sönsera, podplukovníka četnictva, spolu s dcerou Emmou vzešlou z manželství s Emmou Lederhofer, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát bodzai (de/von Bodza) a erb:

V modrém štítě je na zeleném pahorku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou provázený v pravém horním rohu zlatým sluncem, v levém horním rohu stříbrným půlměsícíem, obojím vytvořeným, přese vše je přeloženo červené břevno se zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 723 oldal; 69. kötet, 71-74 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com