Sonnleithner

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. dubna 1828 povýšil císař František I. do šlechtického stavu Ignaze Sonnleithnera, c. k. radu, dvorského a soudního advokáta. Listinou danou ve Vídni 14. června 1828 udělil Ignazi von Sonnleithner titul Edler a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém zlaté slunce. 2. ve zlatě z oblaku při okraji štítu vyniká nahá paže držící zlaté váhy nad zavřenou knihou s černou vazbou a červenou ořízkou. 3. ve zlatě stříbrně okřídlená Merkurova hůl ovinutá dvěma zelenými hady. 4. v černém sedm zlatých hvězd, vlevo nahoře dvě kosmo pod sebou, v pravé polovině pod sebou vždy dvě a dvě, u levého okraje dole jedna (Kuřátka). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi slunce ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. října 1860 udělil císař František Josef I. jeho synovi Hippolytu Thaddäusi Ignazi Andreasi šlechtici von Sonnleithner narozenému roku 1814 ve Vídni, sídelnímu velvyslanci u císařského brazilského dvora v Riu de Janeiro, rytířský kříž Leopoldova řádu. Na jeho základě jej listinou danou ve Vídni 22. září 1861 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a polepšil erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém zlaté slunce. 2. ve zlatě z přirozeného oblaku při okraji štítu vyniká nahá paže držící zlaté váhy nad zavřenou knihou s černou vazbou a červenou ořízkou. 3. ve zlatě stříbrně okřídlená Merkurova hůl ovinutá dvěma zelenými hady. 4. v černém zlaté souhvězdí Kuřátka. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi slunce ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. tři pera, jedno černé mezi dvěma zlatými, přikrývadla černo – zlatá.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. února 1869 František Josef I. udělil Hippolytu Thaddäusi Ignazi Andreasi rytíři von Sonnleithner sídelnímu velvyslanci u portugalského královského dvora v Lisabonu, komandérský kříž Leopoldova řádu, ne jehož základě jej 16. července 1869 povýšil do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr von a polepšil erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém zlaté slunce. 2. ve zlatě z přirozeného oblaku při okraji štítu vyniká nahá paže držící zlaté váhy nad zavřenou knihou s černou vazbou a červenou ořízkou. 3. ve zlatě stříbrně okřídlená Merkurova hůl ovinutá dvěma zelenými hady. 4. v černém zlaté souhvězdí Kuřátka. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno modré mezi dvěma zlatými, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi slunce ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; III. tři pera, jedno černé mezi dvěma zlatými, přikrývadla černo – zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem na zlaté arabesce.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com