Sonnenthal

Adolf Sonnenthal (1834-1909) se narodil v Budíně v rodině váženého obchodníka se střižním zbožím. Protože na další studium nebyly peníze a Adolf neprojevoval obchodní talent, rozhodla se rodina vyslat jej do Vídně, kde se měl vyučit krejčím. Ve Vídni mu učarovalo divadlo a on se rozhodl být hercem. Byl považován za jednoho z nejtalentovanějších herců mladé generace a nakonec získal (přes jistou nepřízeň vedoucích kruhů Dvorního divadla) i vytoužené místo ve Vídni.
Jeho umělecké působení ocenili vyznamenáními a řády jak  zahraniční suveréni, tak i císař František Josef I. Ten Adolfovi udělil rytířský kříž řádu Františka Josefa a nejvyšším rozhodnutím z 28. května 1881 i řád Železné koruny III. třídy. V dekretu bylo přitom zvlášť zdůrazněno, že toto ocenění získal jako uznání vynikajících uměleckých výkonů.  Na základě statut řádu Adolf požádal 3. listopadu 1881 c. k.ministerstvo vnitra o povýšení do rytířského stavu, který mu byl udělen listinou z 19. prosince 1881 spolu s predikátem rytíř Sonnenthal (Ritter von Sonnenthal) a erbem:
V modrém štítě se stříbrnou klínovou patou vyniká z přirozeného oblaku u levého okraje štítu nahá ženská paže držící zrcadlo zasazené do zlatého rámu s rukojetí, vše seshora ozařuje vytvořené slunce z poloviny vynikající z horního okraje štítu a obrácené čelem doprava. Na štítě spočívají dvě korunované přílby. Klenotem na pravé s modro-stříbrnými přikrývadly jsou rozevřená, stříbrno-modře dělená křídla, mezi nimi zrcadlo ze štítu. Klenotem na levé přílbě s modro-zlatými přikrývadly  jsou rozevřená zlato-modře dělená křídla a mezi nimi zlaté vytvořené slunce. Pod štítem je modrá páska se zlatou devizou SEMPER VERUS.
 
ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com