Sonnenschein ze Solvisu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 8. února 1914 Sigmunda Sonnenscheina narozeného 1861 v Schönbrunnu ve Slezsku (dnes Svinov), sekčního šéfa na ministerstvu železnic, komtura řádu Františka Josefa, držitele záslužného kříže s korunou, jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, jubilejní pamětní medaile a jubilejního kříže pro civilní státní úředníky, do rytířského stavu. Listinou z 30. dubna 1914 získal predikát rytíř Sonnenschein ze Solvisu (Ritter Sonnenschein von Solvis) a erb:
 
Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Dole je v modrém stříbrná růže se zlatým semeníkem a kalichem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí orlice ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – stříbrná.
 
11. června 1915 bylo Sigmundu Sonnenscheinovi povoleno odložit příjmení a psát se pouze rytíř ze Solvisu (Ritter von Solvis).

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com