Sonnenberg

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. srpna 1897 Imre Sonnenberga, obchodníka v Budapešti, do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 16. března 1914 mu spolu se syny Marczelem a Istvánem a dcerami Ilonou a Margit vzešlými z manželství s Karolinou Weiss udělil erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v červeném pod sebou dvě zlaté lilie provázené po stranách dvěma zlatými hvězdami. Vlevo ve zlatě na zeleném trojvrší červeně oděná paže držící stříbrný trojzubec. Dole v modrém pluje po vodě jednostěžňová plachetnice s červeno - stříbrno - zeleným praporem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 105 oldal; 73. kötet, 83-84 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com