Sommer de Csapi

Císař František Josef I. povýšil 19. červnna 1913 do uherského  šlechtického stavu Ignácze Sommera, velkostatkáře, obyvatele Nagykanizsy a člena municipálního výboru Zalaské župy, spolu se synem Józsefem a dcerou Katinkou vzešlými z manželství s Arankou Weinhändler, udělil jim predikát csapii (de/von Csapi) a erb.

V modrém štítě je nad zelenou patou se zkříženými stříbrnými hornickými kladivy na hnědých násadách zlatá špice s hnědým úlem, k němuž se slétají tři přirozené včely, provázená vpravo zlatým sluncem vynikajícím z horního rohu štítu a vlevo zlatou hořící pochodní. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté obilné klasy.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  804 oldal; 73. kötet,  45-46 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com