Sommer (1908)

Josef Sommer (1832–1910) se narodil 12. dubna 1832 v Praze. Do armády vstoupil 16. dubna 1849 a to jako desátník k pěšímu pluku č. 21. Dne 24. dubna 1851 se stává kadetem, 18. června 1853 dosahuje hodnosti poručíka a 30. května 1859 nadporučíka. 1. února 1860 je převelen k pěšímu pluku č. 78, v jehož řadách získává 6. ledna 1868 hodnost hejtmana. Spolu s povýšením na majora je 14. října 1876 převelen k pěšímu pluku č. 13. Od 4. dubna 1879 slouží u pěšího pluku č. 24. a je u něj 1. května 1880 povýšen na podplukovníka. 1. ledna 1883 přechází k pěšímu pluku č. 91, 1. května 1886 dosahuje hodnosti plukovníka. 18. října 1886 je přeložen k pěšímu pluku č. 81, 11. dubna 1891 ke 14. pěší brigádě, u níž získává 1. listopadu 1891 hodnost generálmajora. 14, června 1898 se dostává k 13. pěší divizi a 1. listopadu 1898 je povýšen na polního podmaršálka a byl jmenován velitelem 13. pěší divize. 1. května 1899, nedlouho po dovršení padesátého výročí vstupu do armády, odešel na vlastní žádost do výslužby. Během své kariéry se účastnil vojenských kampaní v letech 1849, 1859, 1866 a 1882 a byl oceněn nejvyšším uznáním s právem nosit Vojenskou záslužnou medaili (tzv. Signum laudis) na stuze Vojenského záslužného kříže (tj. udělenou za válečné zásluhy). Při příležitosti penzionování (1899) byl Sommer vyznamenán komandérským křížem Leopoldova řádu.

Zvláštním oceněním jeho zásluh bylo povýšení na titulárního polního zbrojmistra 22. července 1907. Nedlouho nato Sommer požádal o nobilitaci. Protože splňoval všechny podmínky, byl 12. března 1908 císařem Františkem Josefem I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji povýšen do šlechtického stavu s predikátem von. Současně mu byl udělen erb:

Zlato-modře polcený štít. Vpravo na prostředním vrcholku skály stojí do středu obrácený sokol, vše přirozených barev, jehož nohy jsou zlatým řetězem přikovány ke skále. V levém poli dole stříbrný gotický štít se zlatou hvězdou obklopenou zlatými paprsky, nad kterým jsou čtyři stříbrné šípy směřující hroty šikmo dolů. Pravý šíp je o něco vpředu a uprostřed zlomený a jeho přední část směřuje šikmo dolů ke středu gotického štítu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno–zlatými a modro–stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pět per, střídavě tří modrých a dvou stříbrných, na nich je položena zlatá hvězda obklopená zlatými paprsky.

Josef von Sommer zemřel 14. února 1910.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com