Sok

Listinou danou ve Vídni 5. srpna 1831 povýšil císař František I. do uherského šlechtického stavu Joanna Soka, přísežného uherského dvorního agenta u uherské dvorské kanceláře a udělil mu erb:

Uvnitř modré bordury s dvanácti zlatými včelami, po třech za sebou po každé straně, jsou v zeleném tři stříbrná vlnitá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je modře oděná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 754 – 756 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com