Sobotecký ze Sobotky

Listinou ze dne 8. ledna 1573 udělil císař Maxmilián II. Václavu Soboteckému predikát ze Sobotky a erb:

V modrém štítě je polovina jelena přirozených barev s parohy, každým o pěti výsadách. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jelen ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com