Sobitschka von Wiesenhag

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1908 povýšil císař František Josef I. Josefa Richarda Sobitschku narozeného roku 1854 ve Wiesenthalu v Čechách (dnes Loučná pod Klínovcem), člena zemského sněmu Království českého, velkoprůmyslníka, prezidenta Ústřední banky Německé spořitelny, Ústředního výboru pro podporu řemeslné činnosti obyvatel českého Krušnohoří, cenzora Rakousko-uherské banky, kurátora České spořitelny, správního radu České eskomptní banky a čestného měšťana Wiesenthalu, Horní Blatné, Hory Svatého Šebestiána a Vejprt, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 20. dubna 1909 mu udělil titul Edler, predikát von Wiesenhag a erb:

Ve zlatém štítě vyniká černý orel s červenými jazyky a zlatou zbrojí z modré špice, v níž v zeleném trávníku porostlém červenými jetelovými květy koření přirozený smrk, na jehož koruně je položen stříbrný kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrno – modře dělená křídla, mezi nimi zkřížená hornická kladiva. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou TREU UND WAHR.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com