Smith-MacGawan von Balroë

Rod Smith McGawan pochází z Irska, kde je připomínán již v 11. století. Na kontinentě se ale usadili teprve na počátku 18. století bratři Jacob, Thomas a Robert.

Nejstarší z nich, Jacob (90. léta 17. století – 1744), se roku 1714 imatrikuloval na lékařské fakultě pražské univerzity, kde získal o pět let později, 7. září 1719, doktorát. Roku 1726 byl jmenován profesorem lékařské fakulty, později se stal opakovaně děkanem a roku 1743 také rektorem. Zastával též úřad osobního lékaře císaře Karla VI. Jeho bratři pak sloužili v armádě.

Listinou danou ve Vídni 12. srpna 1743 povýšila všechny bratry Smithe do českého rytířského stavu, udělila jim predikát von Balroë a erb:

Hermelínový štít s červeným ondřejským křížem s pěti zlatými liliemi (2,1,2), prostřední svisle, ostatní orientovány dle ramen kříže směrem k rohům štítu. Na štítě spočívá turnajská přílba s černo–stříbrnými a červeno–stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající nahá paže držící dýku se zlatým jilcem a záštitou připravenou k bodnutí doleva. Pod štítem se vine páska s devizou PIETAS CANDORQUE TUETUR.

Zároveň získali český inkolát.

O pět let později, 17. ledna 1748, povýšila panovnice bratry Thomase a Roberta Smithe von Balroë (Jacob zemřel bezdětný) za jejich vojenské zásluhy i na základě starošlechtického původu do stavu svobodných pánů, upravila jim jméno na Smith-MacGawan von Balroë a polepšila erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. Hermelínový štít s červeným ondřejským křížem s pěti zlatými liliemi (2,1,2), prostřední svisle, ostatní orientovány dle ramen kříže směrem k rohům pole. 2. V černém dvě zkřížené stříbrné hořící pochodně. 3. v červeném vyniká z levého okraje nahá paže držící dýku se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dva rohy, pravý dělený stříbrno – červeně, levý opačně, mezi nimi vyniká z koruny paže ze štítu, přikrývadla červeno–stříbrná; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato–černě, levé opačně, mezi nimi pochodně ze štítu. Pod štítem se vine páska s devizou PIETAS CANDORQUE TUETUR.

Robert svobodný pán Smith-MacGawan von Balroë (†1785) se oženil s Franziskou z Klebelsbergu (1729–1816), která mu věnem přinesla Lstibořice u Žatce. On sám pak získal některé další statky, mimo jiné Klenovou v západních Čechách. V armádě dosáhl hodnosti plukovníka a od roku 1775 byl velitelem pražské invalidovny. Jeho nejstarší syn Anton (†1823), také c. k. důstojník, byl posledním příslušníkem rakouské větve tohoto irského rodu.

 

Michal FIALA – Jan Županič

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com