Smirzitz

Heinrich Smirzitz (1859–1920) pocházel z hlavního města rakouské Haliče, Łwówa (něm. Lemberg). Zpočátku rozhodl pro důstojnickou kariéru a v armádě dosáhl hodnosti hejtmana. Po odchodu do výslužby se stal státním úředníkem a nastoupil ve Vojenské kanceláři, kde dosáhl postavení dvorního rady. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. října 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu a  diplomem ze 6. listopadu 1917 Heinrichu von Smirzitz udělil erb:

Kosmo dělený štít. V horním stříbrném poli se vidí červená růže se zlatým semeníkem a zelenými okvětními lístky, v dolním modrém zlatá hvězda. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými a modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou kosmo dělená zavřená orlí křídla – přední opakující figury ze štítu, zadní nahoře zlaté, dole červené.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

Županič, Jan, Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com