Šmertoš z Rysntalu

Císař Maxmilián II. udělil listinou danou v Augsburgu 26. ledna 1566 Martinu Šmertošovi predikát z Rysntalu a erb:

V modrém štítě je stříbrná kvádrová zeď o pěti stínkách, zpoza níž vyrůstá rys přirozených barev držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí rys ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 43, 45.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com