Skuherský ze Skuhře

Na základě palatinátu uděleného císařem Ferdinandem II. udělil 12. listopadu 1629 Pavel Michna říšský hrabě z Vacínova, Janovi, Vítu Prokopovi a Kateřině sourozencům Skuherským predikát ze Skuhře a znak:

V červeno - zlatě děleném štítě je obrněný muž se zlatým a červeným perem na přílbě kosmo přepásaný zlato-červenou šerpou, na níž je zavěšený kord, držící v pravé ruce černou zhašenou, ale dosud kouřící pochodeň. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je přirozený páv.

Dle opisu listiny uložené v Archivu hl. m. Prahy, Sbírka listin, AMP PPL IV - 24525b.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com