Skramlík, Skramlík z Cronreuthu

1. listopadu 1882 povýšil císař František Josef I. na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. června 1880 Emiliana Skramlíka narozeného roku 1834 na Smíchově, továrníka a majitele domů, za zásluhy, které si získal jako purkmistr Královského hlavního města Prahy, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

V červeném štítě je modré, dole zubaté břevno se zlatým okrajem, na němž je stříbrný most o sedmi obloucích. Nahoře jsou dva stříbrné myrtové věnce propojené navzájem a procházející skrz zlatou korunu. Dole jsou tři zlaté věže, každá se sedlovou střechou mezi dvěma nárožními špicemi prolomené černou bránou a černým oknem, prostřední je poněkud snížena. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě skložená křídla, přední modré, zadní stříbrné, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední červené, zadní zlaté, přikrývadla červeno – zlatá.

Nejstarší z jeho tří synů, Václav Jan/Wenzel Johann rytíř Skramlík (1858-1931), získal 8. května 1907 povolení užívat predikát z Cronreuthu/von Cronreuth. Zároveň mu byl potvrzen erb.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com