Sivó de Bunya

Listinou danou ve Vídni 30. července 1830 císař František I. potvrdil zemřelému Joannu Sivó držbu části statku Bunya v Banátu (dnes Bunea Mare, Rumunsko) a povýšil do uherského šlechtického stavu jeho syny Joanna, Alexandra a Laurentia, a jejich sestry Theresii provdanou za Antonia Neppela, a Angeliku a udělil jim predikát de Bunya a erb:

V modrém štítě je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrně obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 618-621 oldal.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com