Šipař z Radotína

Císař Matyáš udělil listinou danou v Praze 15. června 1616 rychtáři Starého Města pražského Danielu Šipařovi predikát z Radotína a erb:

V černo – stříbrně šikmo děleném štítě je na zlaté skále zlato - modře šikmo dělený korunovaný lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zelený vavřínový věnec. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé černo – zlatě, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 42, 45.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com