Singer de Severin

Gusztáv Singer se narodil 10. června 1863 v Severinu (dnes Drobtea-Turnu Severin, Rumunsko). Roku 1884 nastoupil jako kadet k pěšímu pluku č. 16, v letech 1886 - 1892 sloužil u bosensko-hercegovinského pěšího praporu č. 2, 1892 - 1900 u pěšího pluku č. 29, 1900 - 1907 u pěšího pluku č. 95, 1907 - 1912 u pěšího pluku č. 38 a v letech 1912 - 1918 u pěšího pluku č. 29. Po vypuknutí Velké války se účastní 30. srpna boje u Bohatynu, 6. – 11. září 1914 bojuje v druhé bitvě o Lemberg, 11. září 1914 utrpěl průstřel břicha. Na frontu se vrací 4. března 1915, 6.-23. března 1915 se podílí na bojích u Lupkowa. Od 24. března do 16. dubna velí praporu v bojích v Karpatech, pak je jmenován prozatímním velitelem 29. pěšího praporu. Jeho angažmá v této části války končí ofenzivou proti Lembergu 16. června, 17. června onemocněl zánětem ledvin a je odsunut do zázemí jako velitel doplňovacího okrsku v Nagybecskereku (dnes Zrenjanin, Srbsko). Na frontu se vrací 12. května 1917 a zasahuje do bojů v sedmihradských Karpatech. 26. listopadu 1917 se stává velitelem bosensko-hercegovinského pěšího pluku č. 7, s nímž se dostává na italskou frontu, bojuje na Piavě a v jižních Tyrolích, a to až do 4. ledna 1918, kdy je kvůli srdečnímu onemocnění odsunut do zázemí. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. května 1917 jej císař Karel I. za více jak třicet let služby s účastí v boji povýšil do uherského šlechtického stavu s predikátem severini (de/von Severin). Listinou danou ve Vídni 23. května 1918 mu udělil, spolu s dcerami Margit a Erzsébet-Josefin vzešlými z manželství s Izabellou Klein, erb:

V černo – zlatě šikmo děleném štítě je na skalnatém trojvrší lev střídavých tinktur s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, každé se zlatou lilií.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com