Singer (1912)

Emanuel Singer (1846-1929) se narodil v Bzenci, moravském městě s početnou židovskou obcí. Přestože po celý život zůstal věrný víře svých předků, stal se obecně uznávaným a velmi vlivným novinářem, což v éře sílícího antisemitismu nebylo rozhodně běžné. Jeho zásluhy císař František Josef postupně ocenil titulem císařského rady, tzv. nejvyšším uznáním, řádem Železné koruny III. třídy a 13. září 1912 i šlechtickým titulem uděleným bez taxy. Listinou z 28. října 1912 pak Singer získal čestný titul šlechtic (Edler von) a erb. Je pozoruhodný tím, že v něm můžeme najít nejtypičtější židovský symbol, tzv. Davidovu hvězdu. Jde zatím o jediný známý případ, kdy byla tato figura heraldicky ztvárněna ve znaku židovského šlechtice: Černo-modře polcený štít. V pravém poli je volný korintský sloup, na jehož vrchu je Davidovo znamení – dva zlaté do sebe vložené rovnostranné trojúhelníky. V levém poli vyrůstá ze středního pahorku zeleného trojvrší stříbrná alpská protěž se třemi vějířovitě rozmístěnými květy. Na štítě je korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je zelené trojvrší, z jehož prostředního vrchu vyrůstá zlatý korintský sloup s Davidovou hvězdou a z krajních po alpské protěži s jedním květem. Díky úzkým vazbám na vládnoucí kruhy ale Singer nebyl mezi radikálněji orientovanými novináři zrovna populární a Karl Kraus podrobil jeho osobnost i nobilitaci ve svých fejetonech zdrcující kritice. O dalším osudu Emanuela Singera bohužel informace chybí. Zemřel roku 1929 ve Vídni. Část jeho pozůstalosti včetně originálu nobilitační listiny je uložena v Archivu Židovského muzea v Praze.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com