Singer (1879)

Franz Ignaz Singer (1828–1883) se narodil roku 1828 v západouherském Raabu (Győr), odkud v mladém věku odešel do Vídně. V září 1854 zde získal domovské právo a 27. listopadu 1862 byl jmenován vídeňským měšťanem. Proslavil se především jako novinář. Byl majitelem novin  Illustriertes Wiener Extrablatt, který roku 1872 založil společně s dramatikem Ottokarem Franzem Ebersbergem (1833-1886), známějším pod pseudonymem O. F. Berg, a od roku 1874 pak jediným majitelem tohoto listu. Angažoval se ale také v oblasti péče o chudé a byl členem vídeňské městské rady.

Byl opakovaně vyznamenán (získal mj. velkou zlatou Salvátorovu medaili udělovanou za zásluhy o město Vídeň, zlatý Záslužný kříž s korunou a rytířský kříž řádu Františka Josefa) a 26. března 1879 nakonec i Řád železné koruny III. třídy. Na jeho základě jej císař František Josef I. diplomem z 24. dubna 1879 povýšil do rytířského stavu s predikátem rytíř (Ritter von). Získal též následující erb:

Ve zlatém štítě modré břevno se třemi zlatými včelami. Z břevna vyrůstá černý orel s červenými jazyky. Ve spodním poli jsou dvě překřížené černé ostrve, každá se dvěma protilehlými suky na každém konci. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Z pravé s černo-zlatými přikrývadly vyrůstá černý gryf se zlatými křídly a zbrojí a s červeným jazykem, z levé s modro-zlatými přikrývadly vyrůstá zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách černou ostrev se čtyřmi suky. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem PER LABOREM AD HONOREM.

Po jeho časné smrti převzal vedení novin jejich dosavadní šéfredaktor Edgar Spiegl.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

Županič, Jan, Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha 2012.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com