Šimonek z Mlaďatova

Mezi nejvýraznější české osobnosti první poloviny 20. století patřil nepochybně Josef Šimonek (1862-1934). Pocházel ze skromných poměrů a po absolvování gymnázia v České Lípě a obchodní akademie v Praze. Svůj život spojil se Škodovými závody v Plzni, kde se stal roku 1891 prokuristou a roku 1902 i zástupcem generálního ředitele a členem správní rady tohoto podniku. 1. ledna 1918 oficiálně odešel do penze, ovšem na dění v nejvýznamnější zbrojovce podunajské monarchie si stále zachovával vliv.

Za zásluhy o rozvoj tohoto podniku za světové války jej císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze 7. března 1918 povýšil bez taxy do rakouského šlechtického stavu. Majestátem z 31. července 1918 mu byl udělen predikát Šimonek šlechtic z Mlaďatova (Šimonek Edler von Mlaďatov) a erb:

Stříbrno-červeně polcený štít s ozubeným kolem střídavých barev. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená orlí křídla - pravé stříbrné, levé červené - mezi kterými vynikají tři zlaté klasy.

Po vzniku Československé republiky se vrátil do vedení Škodovky a zajištěním francouzské kapitálové účasti ji zachránil před zánikem. Od roku 1925 byl senátorem za agrární stranu a tuto funkci vykonával až do své smrti. Jím zakoupené velkostatky Lobeč, Nový Stránov, Houska a Velký Újezd drží jeho potomci dodnes.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com