Simon de Simontornya

Listinou danou ve Vídni 3. ledna 1886 císař František Josef I. povýšil za 32 let služby v armádě s účastí ve válce s Itálií roku 1859, s Pruskem 1866 a na okupaci Bosny a Hercegoviny do šlechtického stavu Károlye Simona, hejtmana 83 pěšího pluku, udělil mu predikát simontorynai (de/von Simontornya) a erb:

Ve zlatém štítě jsou svisle postavená tři kopí, každé s červeným třapcem, přes vše je přeložené červené břevno se třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno – zlatě, levé opačně, mezi nimi je kopí ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 640, 720-723 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com