Silvestre de Sacy

Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838) se narodil v Paříži jako syn zámožného notáře židovského původu Abrahama Silvestra de Sacy, který psal podle malé vsi v Burgundsku, jíž zakoupil. Otec ale zemřel, když mu bylo sedm let. Následně byl vychováván přísně nábožensky zaměřenou matkou a později studoval u benediktinů. Měl mimořádné jazykové nadání a bez odborného vedení se kromě hebrejštiny naučil řadu dalších jazyků: aramejštinu, arabštinu, perštinu, turečtinu, němčinu, angličtinu a španělštinu.

Po ukončení studia práv v roce 1781 získal místo u Cour des monnaies (francouzského mincovního dvora) a o čtyři roky později byl jmenován členem Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Je považován za zakladatele moderní arabistiky. Roku 1806 byl jmenován univerzitním profesorem a tři roky nato, 3. května 1809, získal jako rytíř Čestné legie titul rytíře císařství.

Erb: V modrém štítě je stříbrná zlomená krokev doprovázená v hlavě třemi stříbrnými pětihrotými hvězdami, v červené patě štítu znamení rytíře legionáře.

Titul barona císařství za zásluhy o Francii mu byl udělen 12. května 1813.

Erb: V modrém štítě je stříbrná zlomená krokev doprovázená v hlavě třemi stříbrnými pětihrotými hvězdami, vlevo volná čtvrť barona-člena státní rady.

Po bourbonské restauraci byl Silvestre de Sacy jmenován cenzorem a členem komise pro veřejné vzdělávání, roku 1831 se stal konzervátorem a rok na to členem francouzské horní sněmovny (Chambre des Pairs).

 

Michal Fiala - Jan Županič

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com