Sillye de Illyefalva

Listinou danou ve Vídni 4. června 1899 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Károlye Sillyeho, kapitána zeměbrany, spolu se synem Istvánem vzešlým z manželství s Márií Mayer, udělil mu predikát illyefalvi (de/von Illyefalva) a erb:

Pod modrou hlavou se třemi zlatými hvězdami (1,2) je v červeném na zeleném trávníku stříbrný kůň s červeným  jazykem ve skoku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí kůň ze štítu.

Listinou danou ve Vídni 9. srpna 1912 císař povolil přenesení šlechtictví, erbu a predikátu na jeho adoptivního syna Bélu Kolozsváriho-Sillyeho, profesora vyššího gymnázia.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 539, 602-605 oldal; 72 kötet, 603 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com