Siglitz von Siegdorf

Franz Siglitz se narodil 5. března 1846 v Jindřichově Hradci (+9. července 1908). Do armády vstupuje jako poručík k pluku polního dělostřelectva č. 1 dne 1. září 1865, nadporučíkem se stává 1. listopadu 1870. Od 1. května 1871 je přidělen ke generálnímu štábu, kde získává 1. listopadu 1875 hodnost hejtmana 2. třídy. Jako hejtman 1. třídy přechází ke sboru generálního štábu 1. května 1876, tam je povýšen 1. května 1883 na majora a 1. listopadu 1886 na podplukovníka. Od 8. října 1887 slouží u dělostřeleckého pluku č. 1, 1. listopadu 1889 se stává plukovníkem a velitelem pluku. 23. srpna 1891 přechází k dělostřeleckému štábu a 1. listopadu je povýšen na generálmajora. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí na taženích v letech 1866 a 1882 jej císař František Josef I. 13. listopadu 1895 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Siegdorf a erb:

V červeném štítě se stříbrným okrajem je stříbrný hrad s cimbuřím, jehož vystupující postranní věže jsou prolomeny dvěma okny nad dvěma střílnami, střední trakt je prolomen bránou provázenou po každé straně střílnou a převýšenou sedmi okny vedle sebe, vše černé. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený stříbrno – červeně, levý opačně, mezi nimi úzký zlatý tlapatý kříž.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com