Siegmund

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. října 1873 císař František Josef I. povýšil jako ocenění zásluh o Světovou výstavu ve Vídni roku 1873 do šlechtického stavu Franze Siegmunda narozeného roku 1823 v Liberci, továrníka a prezidenta obchodní a živnostenské komory v Liberci. Listinou danou ve Vídni 21. prosince 1873 udělil císař Franzi von Siegmund titul Edler a erb:

Ve čtvrceném štítě je černé kosmé břevno se zlatou včelou mezi dvěma zlatými hvězdami za sebou. 1. a 4. zlato. 2. ve stříbře je na červené kvádrované cimbuřové zdi červený lev s dvakrát překříženým dvojitým ocasem. 3. v červeném stříbrné ozubené kolo o čtyřech paprscích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté, na každém je kosmé břevno s kotvou, vše střídavých tinktur. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou RAST ICH, SO ROST ICH.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com