Sickel

Císař František Josef I. povýšil 29. října 1884 na základě Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. dubna 1881 Theodora Sickela narozeného 18. prosince 1826 v Akenu an der Elbe v Prusku, doktora filosofie, čestného doktora práv, dvorního radu, profesora univerzity ve Vídni, předsedu c. k. Institutu pro rakouský dějezpyt (Institut für österreichische Geschichtsforschung), člena Císařské akademie věd a Ústřední komise pro průzkum a údržbu uměleckých a historických památek ve Vídni, zahraničního člena Královské uherské akademie v Budapešti a Královské bavorské akademie v Mnichově, člena Ústředního ředitelství Monumenta Germaniae v Berlíně a Historické komise v Mnichově a člena mnohých vědeckých společností v tuzemsku i zahraničí, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě je kosmo položený stříbrný srp se zlatou rukojetí. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem; II. rostoucí světlovlasý muž s plnovousem oblečený ve středověkém oděvu doktora práv (Doctor legens), jehož biret a talár přehozený přes pravé rameno je modrý, držící v pravé ruce před sebou pergamenovou roli se dvěma přivěšenými zlatými bulami.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com