Séthi de Bicske

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. ledna 1918 císař Karel I. povýšil do uherského šlechtického stavu Antala Jánose Schifflera, odborového radu na ministerstvu spravedlnosti, udělil mu predikát bicskei (de/von Bicske) a změnil mu jméno na Séthi. Listinou danou ve Vídni 20. září 1918 mu spolu se syny Ernőem Antalem Dezsőem Bélou, Imrem Ferenczem Pálem, Tiborem Emilem a Bélou Sándorem vzešlými z manželství s Márií Terézií Schiffler udělil erb:

Ve zlatém štítě je červená, liliovitě zakončená špice se stříbrným zúženým vlnitým břevnem, přes nějž je svisle přeložen meč se zlatý jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je korunovaná černá orličí hlava s červenou zbrojí držící v zobáku meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 383 oldal.

Magyar Országos Levéltár.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com