Serdić de Golobrdó

Listinou danou v Gödöllő 7. října 1892 císař František Josef I. povýšil za 36 let služby v armádě s účastí v boji do uherského šlechtického stavu Györgye Serdiće, podplukovníka 29. pěšího pluku, spolu se synem Bogdánem a dcerou Márií vzešlými z manželství s Annou Sumarski, udělil mu predikát golobrdói (de/von Golobrdó) a erb:

Ve štítě je modré břevno se dvěma stříbrnými hvězdami, nad i pod ním červeno – stříbrně šachováno po osmi polích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 409, 442-445 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com