Seinfeld z Wäldernau

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1916 Moritze Seinfelda (1868-1918) narozeného 16. května 1868 v Besztercze v Sedmihradsku (dnes Bistriţa, Rumunsko), domovsky příslušného do Stanisławów (dnes Ivano-Frankivsk) v Haliči, podplukovníka pěšího pluku č. 43, na základě třicetileté vojenské služby do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 11. srpna 1917 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát z/von Wäldernau a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém stříbrný kráčející lev s červeným jazykem držící stříbrný meč. Dole ve stříbře jsou tři červené kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenotem je pět per, stříbrné, modré, stříbrné, červené a stříbrné.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com