Seidl von Hohenveldern

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. srpna 1906 Eduarda Seidla narozeného 7. února 1854 v Šumperku, velkoprůmyslníka a člena sekce zemědělství, lesnictví a hornictví Průmyslové a zemědělské rady, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 26. října 1906 mu udělil predikát von/z Hohenveldern a erb:

Ve zlatém štítě je pod zelenou hlavou černá býčí hlava. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba se zeleno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, zelené, zlaté a černé.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com