Seeburger

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejyvšším rozhodnutím ze dne 15. března 1853 a diplomem ze dne 24. března 1853 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 4. července 1853 Johanna Nepomuka Seeburgera narozeného 29. subna 1800 v Kolocze v Uhrách, svého osobního lékaře, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je ve stříbře kosmo položená Aeskulapova hůl s pětkrát zatočeným hadem s červeným jazykem hledícím do středu štítu. Vlevo v červeném je rostoucí stříbrný chrt se zlatým obojkem s očkem držící mezi předníma nohama vavřínovou ratolest s plody. Dole v modrém na skále uprostřed moře stojí hnědavý hrad uprostřed s okrouhlou věží se špičatou střechou, na níž do leva vlaje černo – zlatě dělený prapor, který je obehnán zdmi s otevřenou bránou vpravo dole. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. Aeskulapova hůl ze štítu nakloněná mírně kosmo, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí chrt ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 31. srpna 1865 povýšil listinou danou ve Vídni 28. listopadu 1865 císař Johanna Nepomuka rytíře von Seeburger do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. pravý klenot rytířského znaku, přikrývadla modro – stříbrná; II. hrad ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná, červeno – stříbrná; III. levý klenot rytířského znaku, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva stříbrní chrti se zlatým obojkem s očkem na zlaté arabesce, z níž splývá červená stuha se zlatým okrajem a zlatou devizou OPERAE ET FIDEI.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com