Sedláček von Vožický und Blanický

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. dubna 1904 císař František Josef I. povýšil u příležitosti jeho odchodu na trvalý odpočinek Rudolfa Sedláčka (1837-1910), dvorního radu nejvyššího soudního kasačního dvora ve Vídni, rytíře Leopoldova řádu a držitele Čestné medaile za čtyřicetiletou službu, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 4. března 1905 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát Vožický a Blanický/von Vožický und Blanický a erb:

Zlatou nití červeno-modře dělený štít. Nahoře je hlava Themis přirozené barvy s očima zavázanýma stříbrnou stuhou, jejíž konce vlají do stran. Dole zelená travnatá hora převýšená třemi zlatými hvězdami kopírujícími její tvar, po jejímž úpatí se vodorovně táhne kamenitá stezka. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé červené s hlavou Themis ze štítu, levé modré se třemi zlatými hvězdami (2,1), mezi nimi stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou PER ASPERA AD ASTRA.

Predikát si zvolil podle obcí Mladá Vožice, kde se narodil, a podle vrchu Blaník, který si také nechal vložit do erbu.

Rudolf se narodil v rodině okresního soudce Františka Sedláčka. Jeho mladším bratrem byl slavný August Sedláček (1843-1926), autor monumentálních Hradů, zámků a tvrzí království Českého a Českomoravské heraldiky, který byl roku 1908 za svou vědeckou činnost oceněn důstojnickým křížem Řádu Františka Josefa. 

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com