Sebetić de Belovár

Listinou danou ve Vídni 27. září 1905 císař František Josef I. povýšil za více jak čtyřicet let služby v armádě do uherského šlechtického stavu Raimunda Sebetiće, majora a podstrážmistra uherské tělesné gardy, udělil mu predikát belovári (de/von Belovár) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém rozevřená kniha se zlatou ořízkou a zlatou vazbou, přes ní je šikmo položen stříbrný husí brk, nad a po stranách je kniha provázena zlatou hvězdou. Dole ve stříbře je na zeleném trojvrší červeně oděná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba a modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný kůň s červenou uzdou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 418, 419, 516-518 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com