Sebestyén de Székelyhidas

Císař František Josef I. povýšil 16. července 1912 Dávida Sebestyéna, stavebního podnikatele v Kolozsváru (dnes Cluj), spolu s dětmi Móriczem, Józsefem, Lajosem, Rezsőm, Bertou a Jolán vzešlými z manželství s Karolinou Selinger, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

V patě zeleného štítu je vchod do štoly prolomený ve skalnatém trojvrší, na němž stojí zlatá kvádrovaná hradba o šesti stínkách, za ní je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě stříbrné kladivo na hnědém topůrku a v levé tlapě stříbrné dláto. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je šest stříbrných přirozených lilií na zelených, zeleně olistěných stoncích.

25. dubna 1914 byl Dávidu Sebestyénovi udělen prdeikát székelyhidasi (de/von Székelyhidas).

Királyi Könyvek, 72. kötet, 600, 853-854, 997 oldal; 73. kötet, 141 oldal.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com