Schwarz z Falckenbergu

Dne 5. června 1640 udělil palatin Jaroslav Bořita z Martinic Martinu Schwarzovi, vrátnému v české kanceláři v Praze, predikát von Falckenberg a erb.

V černém štítě je na skalnatém trojvrší přirozených barev vzlétající sokol přirozených barev. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo - zlatými a modro - stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé děleno modro - stříbrně, levé zlato - černě.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com