Schwarz-Hiller z Jiskor

Císař Karel I. povýšil nejvyšším listem z 26. září 1917 doktora práv Rudolfa Schwarze-Hillera narozeného roku 1876 ve Vídni, dvorního a soudního advokáta, vedoucího Centrálního úřadu pro péči o válečné uprchlíky ve Vídni a komtura řádu Františka Josefa, do rytířského stavu. Listinou z 21. září 1918 mu udělil predikát rytíř Schwarz-Hiller z Jiskor/Ritter Schwarz-Hiller von Jiskor a erb:

Štít rozdělen stříbrnou špicí, v níž na skále sedí sova, vše přirozených barev. Vpravo je v černém stříbrný osmiramenný svícen s hořícími svícemi převýšený dvěma navzájem propletenými zlatými trojúhelníky. Vlevo v modrém roste ze zeleného trávníku suchý strom. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. přirozená sova, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera, černé, stříbrné a modré, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine stříbrná páska s modrou devizou OMNES UNA MANET NOX.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com