Schwarz de Zimony

Listinou danou ve Vídni 29. ledna 1887 císař František Josef I. povýšil do uherského stavu Armina Schwarze, diplomovaného inženýra v Budapešti, spolu se synem Mihályem a dcerami Sarah, Fanni a Etelkou vzešlými z manželství s Rózou Kriegler, udělil mu predikát zimonyi (de/von Zimony) a erb:

V modrém štítě je zlaté břevno s černým, osmipaprsčitým stříbrně okřídleným kolem provázené nahoře zlatou včelou a dole třemi stříbrnými růžemi se zeleným kalichem a zlatým semeníkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední je modré se zlatou včelou, zadní je zlaté.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 752; 69. kötet, 193-196 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com