Schwarz

Karl Schwarz (1859-1929) se narodil 16. května 1859 v Novém Bydžově v židovské rodině. Do armády narukoval v nejnižší hodnosti 20. května 1876 k pěšímu pluku č. 18. V jeho řadách postupuje v hodnostech (titulární svobodník 26. dubna 1876, titulární desátník 16. října 1876, titulární četař 24. prosince 1876, titulární šikovatel 21. července 1877), stává se kadetem (kadet vojín titulární šikovatel 15. září 1877, kadet desátník titulární šikovatel 16. října 1877, kadet zástupce velitele 1. ledna 1878). Spolu se ziskem hodnosti poručíka 31. prosince 1882 je zařazen k pěšímu pluku č. 98, tamže je 1. ledna 1883 povýšen na nadporučíka. V této hodnosti je 9. června 1888 přeřazen k zeměbraně, k pěšímu praporu č. 13. Coby hejtman 2. třídy se 1. května 1889 dostává k pěšímu praporu č. 14, ale už 1. prosince 1890 se vrací k 13. praporu, v jehož řadách dosahuje 1. května 1893 hodnosti hejtmana 1. třídy. 1. listopadu 1898 se dostává k zeměbraneckému pluku č. 11, 1. května 1899 je povýšen na majora. 29. června 1900 ho přeložili k pěšímu pluku č. 36, 9. dubna 1903 k pěšímu pluku č. 30, kde se stává 1. května 1905 podplukovníkem. Od 19. dubna 1908 je u 16. pluku zeměbrany, 1. května 1908 se stává plukovníkem. S platností od 1. srpna 1911 odchází na odpočinek. Po vypuknutí Velké války je 31. srpna 1914 aktivován s titulem a charakterem generálmajora na odpočinku a poslán na ruskou frontu. Bojuje v oblasti na sever a severovýchod od Krakova, pak na Rabě (přítok Visly) a Szreniawě, pak ještě severovýchodně od Brzeska. Roku 1915 je poslán bojovat proti Srbům, podílí se na překročení Sávy na linii Progar-Krtinska a pak tažení proti Černé Hoře. 1. května 1915 se stal skutečným generálmajorem.

Ze srbského bojiště byl Schwarz poslán do Volyně a účastnil se tažení na Styr a Stochód, kde se dostává do pozičních bojů. Během 23 měsíců válečné služby velí 3. domobranecké pochodové brigádě, pak královské uherské domobranecké brigádě, z níž se stává počátkem roku 1916 128. pěší brigáda a pak 23. horská brigáda. V květnu 1916 je přidělen k 90 zeměbranecké brigádě. 19 července je na doporučení štábního lékaře odeslán do zázemí, kde požádal o čtyřtýdenní dovolenou. Místo ní však obdržel rozkaz odejít po 31. srpnu opět na odpočinek, na němž 16. prosince 1916 požádal o povýšení do šlechtického stavu bez taxy. Císař Karel I. mu vyhověl nejvyšším rozhodnutím z 16. března 1917. Následně pak Schwarz diplomem z 29. dubna 1917 získal i čestný titul šlechtic/Edler a erb:

Pod zlatou hlavou s rostoucí černou orlicí s červenou zbrojí a jazykem jsou v červeném štítě dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou provázené nahoře jedním zlatým jetelovým čtyřlístkem a po stranách dvěma zlatými jetelovými trojlístky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno červené mezi dvěma zlatými.

Karl šlechtic von Schwarz se po rozpadu monarchie usadil v Československu. Zemřel 19. listopadu 1929 v Brně- Židenicích a byl pohřben na tamním židovském hřbitově. Jeho manželka Ida (1863-1942) byla roku 1942 odsunuta nacisty do židovského ghetta v Terezíně. Odtud její cesta vedla do koncentračního tábora v Treblince, kde záhy zahynula.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com