Schwartner

21. února 1800 povýšil císař František II. Martina Schwartnera (* 1. března 1759 Késmárk, + 15. srpna 1823, Óbuda) profesora heraldiky a diplomatiky a vrchního bibliotekáře na univerzitě v Pešti, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Ve zlatém štítě je na zeleném trojvrší ze zlaté koruny rostoucí uherský muž černém, oděvu se zlatými uzly, knoflíky, manžetami, límcem a opaskem, v pravici drží šavli, v levici rozevřenou knihu. Na štítě spořívá korunovaná, do prava hledící přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí muž ze štítu, ale kniha je zavřená.

Királyi Könyvek, 60. kötet,  535-538 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com