Schwabacher

Na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného vlastnoručním listem ze dne 30. června 1869 povýšil 5. října 1869 císař František Josef I. listinou danou 5. října 1869  Heinricha Schwabachera, bankéře v Alexandrii narozeného roku 1823 v Prešpurku, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém stojí na zeleném trávníku stříbrný kvádrovaný hrad s cimbuřím o pěti stínkách, červenou bránou s polospuštěnou zlatou mříží, třemi věžemi s červenými střechami, prostřední s plochou střechou a s dvěma červenými okny pod sebou, krajními se špičatými střechami. 2. v červeném běží po písečné půdě přirozený pštros. 3. v červeném černo - zlatě polcený orel se zlatými jazyky. 4. v modrém se z rozvlněného moře tyčí stříbrný kvádrovaný maják s galerií a se třemi okny pod sebou vyzařující zlaté paprsky. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré, zadní stříbrné, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední červené, zadní zlaté, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou SEMPER FIDELIS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com