Schuster von Peredfeld

Nikolaus Wilhelm Schuster se narodil roku 1810 v Jasle v Haliči. Do státní služby vstupuje 24. listopadu 1827 jako přísežná kancelářský praktikant krajského úřadu ve Wadowitz (dnes Wadowice, Polsko). 7. května 1831 rukuje jako vojín ex propriis k 56. pěšímu pluku. Desátníkem se stává 1. června 1831, 1. října 1832 je povýšen na šikovatele, 28. dubna 1840 dosahuje hodnosti podporučíka 2. třídy, 16. července 1843 podporučíka 1. třídy, od 1. května 1848 je nadporučíkem a 13. října 1849 hejtmanem 2. třídy. 1. ledna 1851 přechází jako rytmistr 2. třídy ke 4. četnickému praporu, v jehož řadách je 16. května 1852 povýšen na rytmistra 1. třídy. 1. srpna 1854 je přeložen k 17. četnickému pluku a 12. května 1859 je povýšen na majora. 1. září 1860 se vrací ke 4. četnickému pluku, ale už 7. září 1860 je převelen k 77. pěšímu pluku, u nějž slouží až do konce června 1861, kdy je penzionován. Během své kariéry se účastnil tažení v letech 1848 a 1849. Roku 1848 byl při dobytí Vídně, následujícího roku se podílel na bojích u Windschacht, Zsigárdu (dnes Žihárec), Peredu (dnes Tešedíkovo), Farkasdu (dnes Vlčany) Bajty (dnes Bajtava) a Svatého Petra v Horních Uhrách. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 20. března 1866 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Peredfeld a erb:

V zeleno – červeně šikmo děleném štítě je na dělící linii položen meč se zlatým jilcem a záštitou provázený nahoře přirozenou dělovou koulí a dole volnou zelenou skálou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, zelené, stříbrné a červené. Pod štítem se vine zelená páska se stříbrnou devizou FÜR KAISER UND VATERLAND.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com